Ofis Taşımacılığı

- Uzman Personel
- Numaralandırma
- Amblajlama
- Katlara Dağıtım
- Taşıma Sonrası Personel Desteği

Ofis Taşıma Programı
1- Taşınacak malzemeler tesbit edilir.
2- Taşınacak malzemelerdeki hasar ve olumsuz durumlar tesbit edilir.
3- Bir taşıma programı tesbit edilir (taşınacak şirketin iş durumuna göre).
4- Tarih ve saat bazında anlaşma sağlanır.
5- Taşınacak firmaya taşımada kullanılacak malzemeler sevk edilir.
6- Taşınacak firma personeli çalıştıkları bölümlere göre kullandıkları masa ve dolapları taşıyıcı firma tarafından tesbit edilen kolilere yerleştirip üzerlerine yeni ofislerindeki konumlarını belirten etiket veya yazı yazarlar (bu programı taşıyıcı firma tarafından da uygulanabilir), yeni ofislerde her personelin hangi bölümde veya odada çalışacağı kapı veya masa üzerlerine yazılır.
7- Taşıyıcı firma taşıma tarihinde tüm araç, ekip ve ekipmanlarını taşınan firmanın adresine sevk eder.
8- Yapılan program ve ayarlanan önceliğe göre ofis departmanları araçlara yüklenir ve yeni ofislere gidilir.
9- Yeni ofislerdeki çalışma ortamına göre (oda sistemi veya açık alanlı ofis) taşıma işlemi önceden belirlenen programa göre başlar.
10- Eski ofislerden alınan her malzeme yeni ofislerde tam yerine teslim edilir (geniş alanlı ofislerde müşteri isteğine göre programlanır).

Taşıma işinin gerçekleşmesi için mutlaka taşınacak eşya çokluğu ile ilgili ekspertiz tarafımızdan yapılmakta, müşterimizin teklifimizi kabul etmesi halinde nakil tarihi tesbit edilip taşıma gerçekleştirilecektir.

Şirkette mevcud olan dosya, kırtasiyelerin kolilenmesi işi şirket personeli tarafından herkesin kendi evrakını kolilemesi şeklinde de olabilir; yahud bizim personelimizin kolileyip etiketlemesi şeklinde de olabilir.

Her iki halde de nakliyesi bize aittir. Bürolarda bulunan mobilyaların sökülmesi gerekeni elemanlarımız tarafından sökülecek, bubble iplerle sarılacak ve yeni yerlerine yerleştirilecektir.